Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark ozdimuzeum.hu

 
 

A GYÁRI DUDA TÖRTÉNETE

A régmúlt gyári emlékeinek egyik legismertebb jelképe a gyári duda „fújása” a XIX. század végétől szabályozta Ózdon a munkásemberek életét, de nem csak a munkások műszakváltását jelezte, hanem az ózdiak is ehhez igazították órájukat, mindennapjaikat.

A dudát a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság vásárolta a század végén. Ez a 15 kg súlyú eszköz valószínűleg egy gőzhajó kürtjeként szolgálhatott, mielőtt a RIMA- hoz került. A duda váltotta fel a lármafát és a fellógatott síndarabokat, acéllemezeket, amelyeket kalapáccsal szólaltattak meg a munkaidő eleje-vége jelzése céljából. Az első időkben az ún. Gyári Kazánházban, a későbbiekben pedig a Kohó Kazánházban üzemelt, s mindvégig 8,5 bar nyomású telített, száraz gőzzel működött egészen az ÓKÜ megszűnésének időpontjáig. Ezt követően a jogutód OERG Kft. tulajdonába került, ahol már a gőzforrások megszűnése miatt nem kaphatott szerepet.

 A gőzdudát 2015 novemberében Földi Jenő, az Ózdi Ipari Park Kft. ügyvezetője adta át Ózd város polgármesterének, majd 2016-ban a jelentősen megrongálódott dudát Sopronban térítésmentesen újította fel egy cég.

Az Ózdi Muzeális Gyűjteménybe 2016-ban került, a jövőbeni megszólaltatás reményében. A dudáról eredeti műszaki- és tervdokumentáció nem létezett, de az üzemeltetése során - az azt üzemeltető egykori szakemberek egybehangzó tájékoztatása szerint - mindvégig a 8,5 bar nyomást tekintették mértékadónak és névleges nyomásnak. Megszólaltatásához és a rendszer működéséhez szükséges engedélyek 2020. január 16-ra készültek el, így január 17-től naponta kétszer, 14.00 órakor és 18.00 órakor szólal meg az Ózdi Távhő Kft. Fűtőerőművének kéményén. A szerkezetet a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem gőz működteti, hanem sűrített levegő szólaltatja meg a benne található sípot a megfelelő hang eléréshez szükséges 12 baros nyomással. A fújások időzítése egy rádiós jellel működő szerkezettel történik. Így jelenleg napjainkban is hallhatja a város lakossága a korábban negyven évig szolgáló dudát.

duda10_t duda13_t